Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Stichting Vrienden van Patiëns


paardebloem8
RSIN nummer: 806336717
Bestuursleden:
Voorzitter/secretaris: Dhr. Oostwegel
Penningmeester: Mw. Boon-Schaghen
Overige bestuursleden: Pastoor Th. van Galen, Dhr. H. Beckers

Postadres:
Kemmerlingstraat 8
6417 TT Heerlen
www.stichtingpatiens.nl/vrienden.html

Doelstelling:
  • Het werven van fondsen ten behoeve van de Stichting Patiëns gevestigd te Heerlen.
  • Het beheren van de aldus verworven fondsen.
  • Het ondersteunen van de financiële continuïteit aan St. Patiëns.
  • Het verlenen van administratieve ondersteuning aan St. Patiëns.
  • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zoals deskundigheidsbevordering middels advies en scholing door medewerkers van het dekenaat Heerlen en/of het bisdom Roermond.

Beleidsplan:
Het beheren van fondsen en werven van nieuwe fondsen.

Beloningsbeleid:
Er bestaat binnen Stichting Vrienden van Patiëns geen beloningsbeleid, alleen onkostenvergoeding.

Jaarverslag van de Stichting Vrienden van Patiëns 2019:

We zijn afgelopen jaar 2 maal bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben we vaker onderling overleg gehad ivm stand van zaken omtrent eventuele activiteiten die we willen gaan opzetten in 2020.

Wat de financiële situatie betreft krijgen wij bijna niets meer binnen qua rente en de uitgaven blijven ongeveer hetzelfde. Dat zijn de bankkosten en het sponsoren van het diner van Stichting Patiëns.


Financieel jaaroverzicht 2019-2018 Stichting Vrienden van Patiëns:

20182019
Baten:
Rente/giften€0,68€0,66
Lasten:
Bankkosten€126,00€126,00
Overige uitgaven€1.483,70€1.910,25
Totale Uitgaven€1.609,70€2.036,25
Resultaat:-€1.609,02-€2.035,59