Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Aanvraag


paardebloem12
Onze zorg kan aangevraagd worden via huisarts, thuiszorg, ruggesteun of rechtstreeks via info@stichtingpatiens.nl

 aanvraag-proces
Na aanvraag vindt er een intakegesprek plaats met 2 coördinatoren. Tijdens dit gesprek staan de zieke en zijn familie centraal. De coördinatoren zullen met de hulpaanvrager overleggen wat de meest gewenste ondersteuning zou kunnen zijn.
Nadat er afspraken gemaakt zijn gaat één van de coördinatoren op zoek naar de geschiktste vrijwilliger voor deze thuissituatie.
Aan deze vrijwillige hulpverlening zijn geen kosten verbonden.