Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Welkom bij Stichting Patiëns


paardebloem2
De Stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale zieken te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om zodoende het mogelijk te maken dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.

De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood, als de zieke of zijn partner dat wil.
Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen.
 
Het werkgebied van de Stichting Patiëns omvat Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

VPTZ logo

Wij zijn aangesloten bij de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)