Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Jaarverslag 2019


patiens-pb3
door de secretaris en coördinatoren en financieel jaarverslag

Bestuur


In 2019 hebben geen mutaties plaatsgevonden binnen ons Bestuur.

Dit betekent dat ons Bestuur eind 2019 als volgt was samengesteld:
* Dhr. M. Schyns, Voorzitter
* Mevr. I Boon-Schaghen, Penningmeester
* Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris
* Dhr. H. Kragten
* Mw. W. Luijten-Meijer

Coordinatoren:


* Mw. I. Lassche-Smeelen
* Mw. V. Kreutz-Piepers

Geestelijk adviseur:


* Pastoor Th. Van Galen

In het verslagjaar kwam het bestuur 4 maal bijeen.
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de
• dagelijkse gang van zaken;
• de continuïteit van het werk van de stichting;
• de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting;
• de samenwerking met andere organisaties en instanties;
• Invoering van de nieuwe AVG wet.

Eucharistieviering St. Jozef, 17 maart 2019:
11 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 3 bestuursleden

Culinaire avond:
Op 26 november 2019, heeft de jaarlijkse culinaire avond plaatsgevonden, waaraan 20 vrijwilligers, 2 coördinatoren , 5 bestuursleden en 2 bestuursleden van de stichting Vrienden voor Patiëns hebben deelgenomen.

Nieuwsbrief:
In 2019 is een Waakvlam verspreid.

Overzicht van de coördinatoren en vrijwilligers.
Intakegesprekken bij zorgvraag:
Er vonden 49 Intakegesprekken plaats (in totaal 54 cliënten gehad, waarvan 5 cliënten zijn meegegaan naar het jaar 2019)
Waarvan 14 gesprekken zonder zorginzet, redenen:
• Slechte toestand, familie blijft waken.
• Palliatieve kit aangesloten.
• Cliënt wijst zorg af.
• Vóór inzet/nà intake overleden.
• Naar hospice.


Financieel overzicht boekjaar 2019:

begroting 2019Baten/lasten 2019begroting 2018Baten/lasten 2018
Bureaukosten9.060,00 9.812,508.980,008.977,74
Kosten vrijwilligers.8000,007.651,848.000,006.516,98
Totale uitgaven17.060,0017.464,3416.980,0015.494,72
Inkomsten15.791,2815.791,2814.663,2617.894,68
Overigen1.800,362.560,631800,361.534,06
Totale inkomsten17.591,6418.351,9116.463,6219.428,72
Resultaat531,64887,57-516,383.934,02