Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Jaarverslag 2018


patiens-pb3
door de secretaris en coördinatoren en financieel jaarverslag

Bestuur


In 2018 hebben geen mutaties plaatsgevonden binnen ons Bestuur.

Dit betekent dat ons Bestuur eind 2018 als volgt was samengesteld:
* Dhr. M. Schyns, Voorzitter
* Mevr. I Boon-Schaghen, Penningmeester
* Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris
* Dhr. H. Kragten
* Mw. W. Luijten-Meijer

Coordinatoren:


* Mw. I. Lassche-Smeelen
* Mw. V. Kreutz-Piepers

Geestelijk adviseur:


* Pastoor Th. Van Galen

In het verslagjaar kwam het bestuur 4 maal bijeen.
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de
• dagelijkse gang van zaken;
• de continuïteit van het werk van de stichting;
• de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting;
• de samenwerking met andere organisaties en instanties;
• Invoering van de nieuwe AVG wet.

Eucharistieviering St. Jozef, 18 maart 2018:
10 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 3 bestuursleden

Culinaire avond:
Op 27 november 2018, heeft de jaarlijkse culinaire avond plaatsgevonden, waaraan 19 vrijwilligers, 2 coördinatoren , 5 bestuursleden en 2 bestuursleden van de stichting Vrienden voor Patiëns hebben deelgenomen.

Nieuwsbrief:
In 2018 is geen Waakvlam verspreid.

Overzicht van de coördinatoren en vrijwilligers.
Intakegesprekken bij zorgvraag:
Er vonden 43 Intakegesprekken plaats (in totaal 46 cliënten gehad, waarvan 3 cliënten zijn meegegaan naar het jaar 2018)
Waarvan 12 gesprekken zonder zorginzet, redenen:
• Slechte toestand, familie blijft waken.
• Palliatieve kit aangesloten.
• Cliënt wijst zorg af.
• Vóór inzet/nà intake overleden.
• Naar hospice.


Financieel overzicht boekjaar 2018:

begroting 2017Baten/lasten 2017begroting 2018Baten/lasten 2018
Bureaukosten3.030,00 2.994,518.980,008.977,74
Kosten vrijwilligers12.800,0012.788,098.000,006.516,98
Totale uitgaven15.830,0015.782,6016.980,0015.494,72
Inkomsten15.058,1915.058,1914.663,2617.894,68
Overigen1.539,323.662,871800,361.534,06
Totale inkomsten16.597,5118.721,0616.463,6219.428,72
Resultaat767,512.938,46-516,383.934,02