Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Jaarverslag 2017


patiens-pb3
door de secretaris en coördinatoren en financieel jaarverslag

Bestuur


In 2017 hebben diverse mutaties plaatsgevonden binnen ons Bestuur.
Beppie Jennekens heeft in mei haar functie als bestuurslid moeten neerleggen vanwege gezondheidsredenen. Hans van den Heuvel, onze voorzitter, heeft in maart laten weten dat hij om persoonlijke redenen zich terug zal trekken als voorzitter, zodra er een nieuwe voorzitter is benoemd. In september 2017 hebben we Marco Schyns als nieuwe voorzitter en Hans Kragten en Willy Luijten als bestuurslid welkom mogen heten.
Phiel Küppers is aan het einde van het jaar ook gestopt als bestuurslid, omdat ze vertrouwen had in de nieuwe bestuursleden die zich hebben aangediend en daarom de gelegenheid heeft gegrepen om weg te kunnen gaan na 25 jaar trouwe dienst als vrijwilliger en bestuurslid.

Dit betekent dat ons Bestuur eind 2017 als volgt was samengesteld:
* Dhr. M. Schyns, Voorzitter
* Mevr. I Boon, Penningmeester
* Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris
* Dhr. H. Kragten
* Mw. W. Luijten-Meijer

Coordinatoren:


* Mw. I. Lassche-Smeelen
* Mw. V. Kreutz-Piepers

Geestelijk adviseur:


* Deken Th. Van Galen

In het verslagjaar kwam het bestuur 5 maal bijeen.
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de
• dagelijkse gang van zaken;
• de continuïteit van het werk van de stichting;
• de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting;
• de samenwerking met andere organisaties en instanties.

Eucharistieviering St. Jozef, 19 maart 2017:
8 vrijwilligers, 2 coördinatoren en 2 bestuursleden

Culinaire avond:
Op 22 november 2017, heeft de jaarlijkse culinaire avond plaatsgevonden, waaraan 23 vrijwilligers, 2 coördinatoren , 5 bestuursleden en 2 bestuursleden van de stichting Vrienden voor Patiëns hebben deelgenomen.

Nieuwsbrief:
In 2017 is geen Waakvlam verspreid.


Financieel overzicht boekjaar 2017:

begroting 2017Baten/lasten 2017begroting 2016Baten/lasten 2016
Bureaukosten3.030,00 2.994,513.270,008.144,47
Kosten vrijwilligers12.800,0012.788,0916.800,0012.228,20
Totale uitgaven15.830,0015.782,6020.070,0020.372,67
Inkomsten15.058,1915.058,1914.698,8014.698,80
Overigen1.539,323.662,87371,202.868,97
Totale inkomsten16.597,5118.721,0615.070,0017.567,77
Resultaat767,512.938,46-5.000,00-2.804,90